IMG_2256
Prisen på kjeveortopedisk behandlingen er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Før en behandling påbegynnes får alle pasienter en behandlingsavtale. Pasienten opplyses om totalprisen for behandlingen, dekningsprosent og egenandel som pasient eller foresatt skal betale.

Refusjon fra Helfo

Refusjon fra HELFO er avhengig av type og grad av bittfeil. Vår klinikk har avtale om direkte oppgjør med HELFO, og pasientene betaler kun egenandel.

 

Kostnadene dekkes etter offentlige honorarer. Stønaden varierer fra 40 % til 100 %, og behandlinga må starte seinest det året en fyller 20 år for å få refusjon.

Regelverk og takster

Gruppe A 100 % refusjon av offentlig takst
Store bittfeil som krever kirurgisk korreksjon, og pasienter med ganespalte.

Gruppe B 75% refusjon av offentlig takst
Større bittfeil som stor underbitt/overbitt, kryssbitt, og ved manglende tenner

Gruppe C 40 % refusjon av offentlig takst
Mindre bittfeil som plassmangel og skjevstilling av tenner.

Gruppe D Ingen refusjon. Mindre avvik av kosmetisk art.

 

Søskenmoderasjon: Dersom flere søsken trenger regulering får man, fra og med barn nummer to, søskenmoderasjon. I Gr. B økes refusjonen fra 75 til 90 %, i Gr. C fra 40 til 60 %.

Har pasienten lang vei til tannklinikken kan man få dekket reiseutgifter (pasientreiser.no).

Voksen behandling (pasienter over 20 år)

De fleste voksne får ikke støtte og må betale for hele behandlingen selv.

Unntakene er:

  • Pasienter med så alvorlig bittfeil at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi

  • Pasienter med tannkjøttssykdom (periodontitt)

  • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk

  • Pasienter som har mistet tenner pga tannskade (ulykke), som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning

  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (Helfo har en oversikt over slike sykdommer)

Kontakt
Cappelens gate 15, 3717 Skien
 
35 52 60 72
post@skientannregulering.no